•  
  •  
 noticia: Next time I fly away you do plaese don't fallow me cause I need my privacy and calm to do anything here.moja rezygnacja

    Kanzashi: The Traditional Hair Ornament and Self-Defense Weapon
    The 3 Most Popular Traditional Japanese Swords


aha, first I have to resign/ to determinate

that was not the idea with cross 1999.ch


& have to see how much I get for work
dec.1999 to 2015 (79 years+vacances)
(ps. see technology & psychiatry tests 24/7)        


bin blockiert, die Rechnung laeuft - I'm blocked, the bill gets bigger - Jestem zablokowany, rachunek leći  
das ist keine Bahnhofshalle hier - it's not a station concourse here - to nie jest jakas poczekalnia na dworcu
 

Total demage and kalender ended.

I tell you who I am and how I begun to recognize. How it begun, how I get recognized and how it ended bevore it could begin 1999/2000.Jestem tylko tym psem co sprawdza.

9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e.   Bóg WelesOni to brali poważnie (rok 1999/2000)

Daniel 7/4 Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle.

Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.

''Dokctor został zamchnięty i bity - Doctor was closed & beaten - Doctor wurde eingesperrt & geschlagen''

My Story - Sabotage  ( Needs privacy, calm & copy rights to begin ) (Please notice - these are my copy rights)

Urodziłem się 5. grudnia roku 1979 w Tychach, Polska. 
I was born 5. december year 1979 in Tychy, Polska.
Ich bin geboren am 5. Dezember 1979 in Tychy, Polska.
Je suis nee le 5. decembre 1979 in Tychy, Polska.
Tyche w greckiej mytologji jest boginą losu.
Tyche in greek mythology is the female godhead of destination.
Tyche in griechicher Mythologie ist die Goetinn des Schicksals.
Jak miałem 9 lat przybyłem do Szwajcarji.
As I was 9 years old, I came to Switzerland.
Als ich 9 Jahre alt war, kam ich in die Schweiz.
Quand j'etais 5 ans, je venait en Suisse.
Byłem w szkole do 17. wieku życia. Przes rodzinne i finansowe powody przerwałem gymnazium.
Tak naprawde chciałem zrobic 4 letnią szkołe nauczyciela lub zostac policianten.
Aby zostac policianten w Szwajcarji trzeba miec zawód - więc chciałem 4 letnią szkołe nauczyciela zamiast gymnazium.
I was at school till I was 17 years old. Cause of familiar and financial reasons I broke up the college.
Ich war in der Schule bis ich 17 Jahre alt. Aus familiaeren und finanziellen Gruenden brach ich das Gymnasium ab.
W roku 1999 kiedy byłem 19, wróciłem po 3 miesiącach do St.Gallen, gdzie mieszkałem od 9 roku życia. (Gallus= mnich 5/6. wiek)
In year 1999 as I was 19, I returned after 3 months to St.Gallen, were I lived since I was 9 years old. ( Gallus - monk 5/6 century)
Im Jahre 1999, als ich 19 war, kehrte ich nach drei Monaten zurueck nach St.Gallen, wo ich lebte seit ich 9 Jahre alt war.
Znalazłem prace i ladną mansarde.
Mieszkanie miało duże okno w dachu. Wspaniale było widac niebo i kolory gdy słonce zachodziło.
I found work and a small penthouse. The room had a big window in the roof.
You could see the sky and the colors when the sun did set.
Ich fand Arbeit und eine kleine Dachwohnung. Die Wohnung hatte ein grossen Fenster im Dach.
Man konnte hervorragend den Himmel sehen und auch die Farben bei Sonnenuntergang.
Po jakims czasie dostałem więcej pracy i mogłem odkładac dosc wiele pieniędzy. Pracowałem prawie 120%, miałem niskie koszty i nie wiele potrzeb.
After a time I get more work and could safe monthly quite a lot money. I worked almost 120%, had low costs and not much needs.
Nach einer Zeit bekam ich mehr Arbeit & konnte monatlich recht viel Geld sparen.Arbeitete fast 120%, hatte niedrige Kosten & wenig Beduerfnisse.
Byłem zmotywowany i miałem dobry rytmus. Wstawałem o 5 rano i zaczynałem o 6. Lubie pracowac. Wszystko było i byłoby dobrze, gdyby...
I was young, motivated & had a good rythmus. I stood up at 5 o'clock & begun at 6. Normally I like to work. All was & would be fine, when...
I war motiviert und hatte einen guten Rythmus. I stand auf um 5 Uhr und begann um 6. I mag es zu arbeiten. Alles war und waere gut, wenn ...story to be continued ...


możliwośći / possibilities (1999) :

1. Byłem obserwowany już w szkole, przed 1999. 
1. I was watched already in school, bevore 1999. 
2. Pracowałem na dworcu i w dużej firmie komunikacyjnej. 
2. I worked railway station & big coummunication company.
3. Tam byli sąsiedzi, dziwni rodzice, 5 dzieci (jedna ruda).                 
3. There were neighbours, strange parents, 5 kids (one redhead).  Noticia: 
ja, możliwy kandydat fuer 2012 - me, possible kandidat for 2012 - ich, moeglicher kandidat fuer 2012polish: From a small country in middle Europe goes out a spark &

changes the world with the flame of change to a better. (Madam Sylwia)

 Z małego kraju w środku Europy wyjdzie iskra, która ogranie płomieniem zmian cały świat i zmieni go na lepsze.

Moved under roof spring 1999. Full employed seventh month.

Watched sky.  Weather talk. Hurrican (Stephan=crown) 26.12.1999. Cyclus 9 month.

Wprowadziłem się pod dach wiosna 1999. Pełnie zatrudniony w 7. miesięcu.

Obserwowałem niebo. Rozmowa pogody. Hurrican (Stefan=krona) 26.12.199. Cyclus 9 miesięcy.


Revelation: sky, ocean, come, koń (horse).  (Michał Konrad)

In Jesaja 9, a son born. prince of peace. strong god, wonderful adviser (Konrad).

Objawienia / Revelacja : niebo, ocean, chodz koń.  (Michał Konrad)

W Jesaja 9, syn się urodzi. książe pokoju. silny bóg. cudowny doradza (Konrad)
was a weather - name account

come - polish Nostradamus: The year 1999, seventh month, From the sky will come a great King of... (2012)

From sky will come a great king of t/error. To bring back to life the great king of m/Angolmois.

Before & after Mars to reign by good luck.


To było konto : pogoda - imiona

Nostradamus: W roku 1999 siedem miesięcy z nieba zstąpi Wielki Król ... (2012)

 W roku 1999 siedem miesięcy z nieba zstąpi Wielki Król Grozy, 

Wskrzesi on wielkiego króla (m)Angolmois, Przedtem i potem Mars panować będzie szczęśliwie.