•  
  •  


 Siedem Praw Hermetyzmu
 wg Kybalionu

1. Prawo umysłowości

"WSZYSTKO jest UMYSŁEM; Wszechświat składa się z myśli."

2. Prawo powiązania

"Jako na górze, tako na dole; jako na dole, tako na górze."

3. Prawo wibracji

"Nic nie spoczywa; wszystko się porusza, wszystko wibruje"

4. Prawo biegunowości

"Wszystko jest dwoiste; wszystko ma bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym; przeciwieństwa mają identyczną naturę, różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są tylko półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić."

5. Prawo rytmu

"Wszystko wpływa i wypływa; wszystko ma swoje fale; wszystko wznosi się i opada; ruch wahadła przejawia się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo; rytm dąży do wyrównania."

6. Prawo Przyczyny i Skutku

"Każda Przyczyna ma swój Skutek, a każdy Skutek ma swoje Przyczyny; wszystko dzieje się zgodnie z Prawem; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane; istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem."

7. Prawo Płci

"Płeć jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece aspekty; płeć przejawia się na wszystkich poziomach."