•  
  •  cześć i chwała  bogom i przodkom naszym

                            
                       Monopol
                                        

Jesaja 9