•  
  •  

                                                                                                                                                                            
God Dag Swed

Słowani Sławieni

Slowani - Słowianie come from Słowo = Word  -  many words is a language

Sławianie - Slaws come from word Sława,  sławic = glory or to praise so/sth. 

Slowani or Slaws language can be very difficult.

They praised their gods, their ancestors and nature.

They are the successors of Ariers so were praised too.


´W dawnych i dobrych czasach na wspaniałej Midgard-Ziemi, we wspaniałym dawnym kraju, w dawnej i potężnej Asii [1], której ziemie leżały na wschód od Ripiejskich gór [2] i rozciągały się po za granice morza h'Aryskiego [3] i od lodowatego morza Daaryjskiego [4] do największych gór Himawat [5], mieszkały cztery wielkie Rody Asów [6], potomkowie dawnych Jasnych Bogów, cztery wielkie Rody Rasiczów. W pradawnych i dobrych czasach wielcy i bardzo mądrzy Asowie [7] zaczęli przesiedlać się do Azji ze Świętego kraju Daarii [8]. I rozpoczęli Rodowo żyć-współżyć [9] w tym wspaniałym starym kraju od początku czasów pomyślności, gdy jeszcze nasi Wielcy praprzodkowie widzieli na własne oczy na nocnym niebie trzy księżyce [10]. Starożytne i mądre Wielkie Asy nazywały ten wspaniały kraj Świętym krajem, krajem Rodów Asów [11] albo ziemią Świętej Rasy.´


´In old and good times on the great Midgard-Earth, in the great old country, in the ancient and powerful Asia (1), which earths/lands laied to east from the Ripie´mountains (2) and strechted/ extended behind the borders of h´Arian sea (3) and from Daaria sea (4) to the highest mountains Himawat (5), lived four big/great people of Asy (6), descendants ancients of bright gods, four great people/nations of Rasic´s. In prapast and good times big/great and very wise Asy/Asens (7) began to displace to Asia from the the Holy country Daarii (8).´


 

Tarch i Taria   --- >  Tartaria 


« Mahabharata Gita »

'' Kiedy aryjskie Asy pojawili się w Indiach, przynieśli ze sobą duchową mądrość Wed, którą podarowali czarnoskórym Drawidom. Ostatnie pojawienie się Ariów w Indiach miało miejsce około 7500 lat temu. Drawidowie stawili opór, wybuchła wojna, zmagające się strony stosowały najróżniejszą broń. Nie bacząc na liczne ofiary z obu stron wojna trwała do czasu, aż Ariowe odnieśli całkowite zwycięstwo, po którym na podbitym terytorium ustanowili swoje zwyczaje i tradycje kulturowe eliminując krwawy kult Kali-Ma. Wojna i kształtowanie się indoaryjskiej cywilizacji zostało opowiedziane w starym dziele epickim « Mahabharata Gita ». Ariowie zawierali mieszane związki z Drawidami, wskutek czego powstała brązowa rasa Hindusów.''


  Sarmacia in the 4. century ( why its not colored ?)
  Ost i West Rom


  Rys. 4 Cesarstwo Wschodniorzymskie i Zachodniorzymskie w 4 wieku n.e.
  (Map of the Eastern and the Western Roman Empire in the 4th Century
  Public Domain. The Public Schools Historical Atlas by C. Colbeck 1905)
  (http://0.tqn.com/d/ancienthistory/1/0/P/N/2/roman_empire_4_century.jpg)


 

Lechina and East Rom Empire 533-600

 East Roman Empire and the Lechina Empire. Lecha - Lechistan
 Polaks, Sławs (Lech, Czech i Rus) and others, karta 533 - 600

 Europejska Nibylandia czyli Państwo Lecha (Lachów – Polska)
 o jakim na lekcjach historii za żadne skarby nie usłyszycie.

 (http://argo.neon24.pl/post/105099,jeszcze-o-granicach)

´Czemu zawsze na każdej mapie cały świat jest pokolorowany kolejnymi imperiami a u Słowian, na ich terenach, ZAWSZE jest ta „Biała Plama” z rzadka przerywana nazwami jakiś luźno rozrzuconych po „bieliźnie” plemion. Czy taka zbieranina „dwunożnych małp” jak nas malują w semickich źródłach byłaby w stanie nie dość, iż się skutecznie bronić przed wchłonięciem poprzez okoliczne królestwa to i sama te królestwa palić do gołych fundamentów. Przecież to jest NIELOGICZNE i tam zamiast tej białej plamy MUSIAŁO BYĆ ZORGANIZOWANE PAŃSTWO, prawda?´


´Warum ist immer auf jeder Weltkarte die ganze Welt mit weiteren Imperien koloriert und bei den Slowiani , auf ihren Terains, ist immer dieser ´weisse Fleck´, selten unterbrochen mit Namen irgendwelcher Stämme locker verstreut irgendwo ´im Gmües´? Wäre solch ein ´Haufen ´´zweibeiniger Affen´´  wie sie uns in semitischen Quellen nennen in der Lage sich gegen die Einnahme durch umliegende Königreiche zu verteidigen, nicht nur genug, sondern effektiv, selber brennend diese Königreiche bis zu nackten Fundamenten. das ist doch unlogisch und dort anstatt der weissen Flecks MUSSTE SEIN EIN ORGANISIERTER STAAT, richtig ?´  ´Germanic Kingdoms´ in jahr 526
   Lechina  - ´Slawic people´
   East Rom  Królestwa „niemieckich nacji” w 526 r. oraz
  Cesarstwo Wschodniorzymskie w latach 533-600
  (The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 526.
  Europe and the
  East Roman Empire, 533-600
  From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1923.) 

(http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/germanic_roman_486_1923.jpg)

Narody Europy około roku 900 n.e.

   Narody Europy około roku 900 n.e.
   (The Peoples of Europe about 900 ,
   From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911.)
(http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd_1911/shepherd-c-057.jpg)
´ Warto byśmy sobie uzmysłowili tę ostatnią prawdę szczególnie mocno, bowiem oznacza ona kompletną jałowość dyskusji i zastrzeżeń ciągle wysuwanych na naszym forum i na innych portalach przez różne dziwne osoby niedowierzające wynikom genetyki i antropologii oraz przez ludzi próbujących manipulować tymi faktami, które zostały ustalone przez naukę.  W audycji radiowej panowie Warcisławowie, Zaganowiepolska, Piotreusowie i inni podżegacze, możecie usłyszeć z ust profesora genetyki, że słowiańskość Y DNA – R1a, jest udowodniona oraz że Polacy=Słowianie, a także że pochodzą oni znad Odry i Wisły i są tu obecni po mutacji R1a1a7 od 5000 roku p.n.e. w sposób n i e p r z e r w a n y  żadną „pustką”.´

genetik and language studies shows different results as archeology and ´history´.

The Słowians where in Poland alwaysWhere Scyts SlowianiensAre the Praslowians the same as the Praindoeuropeans
todays : Teile und Herrsche - Part and Gover

against the old Wedyzm Wisdom

Jednocz i Skalaj  (to unit)

Unit i Skalic - vereinigen und verbünden

Polska - pol - polis - skalac ..


      Bogodar

Sanskryt

Sanskryt, die Quelle der indo-europäischen Sprachen. (nicht indo-germanischen). Hier räume ich mit der Behauptung auf, die slawischen Sprachen seien aus dem Lateinischen und deutschen entstanden. Ehrliche Linguisten sind der Meinung, die polnische Sprache sei der direkteste Ausläufer des Sanskryts, seine Kontinuität.

Sanskryt - indisch : samskrtam ( skladac, put together, zusammenstellen)
sekret ? mozna to tak zrobic - kann man so machen :

Sans - kryt :  Sans.. sens .. kryty (pol.) : geschützt, gedeckt, cache (franz.)

-----------  kryty sens , geschützter Sinn

San - skryt : San.. swiety, holy, heilig.. skryty (pol.) schwed. skyddy - geschützt

-----------  swiete skryte , saint secret, heiliges geheimes, geschütztes


Sanskryt : geschützer Sinn / geheimes Heiliges in der Sprache, logische Ordnung, jeder Laut hat seine Bedeutung, zusammengestelltes Wort hat tiefe Bedeutung.

woda (wasser) , wodzic (führen) , wódz (der führer)


ja   jestem        je  suis                    my jestesmy          nous sommes

ty  jestes          tu  est                     wy jestescie           vous etes

on  jest             il/elle/on est            oni / one są            ils / elles sont


bog - god

bogu - for god, für Gott, pour dieu .. bo dobry, weil gut, cause good

dien, dzien, dias, day .. dzienkuje - I thank, merci, gracias, spasiba ..

dios - bog, gott, god ..  god (swed.) - good, dobro, gut, dobrze, bon

pogoda - wetter .. zgoda - einverstanden

bogatswo - reichtum, richment

reich - krolestwo, kingdom, königreich, empire

raj - paradies

dacbog - gibgod - donnedieu .. Da - germ. hier; russ. yes; port. dac - give

Ja, Jo, Je, Jag (swed.) .. Ja jestem od boga Jar ?  (o-um, od-von)

Ja mam - I ha (ich habe) - j´ai .. (mama) 

wiele Pra-przodków - viele Vorfahren, anco

czesc i chwala bogom i przodkom naszym

ktorzy nosza prawo i prawde, swiatlo i zycie tego jedynego Boga

welche tragen Recht und Wahrheit, Licht und Leben des einen Gottes


bon


 


           Wincenty KadLubek              [17] MATEUSZ:

Podobnie syn jego nie w takiej mierze [powiększył] państwo ojca, w jakiej wiele dodał do ojcowskich wyczynów: on Juliusza Cezara pokonał w trzech bitwach, on w kraju Partów Krassusa zniósł z wszystkimi wojskami, a do ust jego wlewając złoto, rzekł: "Złota pragnąłeś, złoto pij". Rozkazywał i Getom, i Partom, a także krainom położonym poza Partami. Wreszcie Juliusz, rad się z nim sprzymierzyć węzłem powinowactwa, wydaje za niego siostrę Julię. Jej to jako posag przekazana została od brata Bawaria, a jako dar ślubny od męża prowincja serbska. Założyła ona dwa miasta, z których jedno od imienia brata kazała nazwać Julius [teraz Lubusz], drugie Julia od własnego imienia [obecnie nazywa się ono Lublin]. Ponieważ zaś Juliusz faktem tym rozdmuchał przeciwko sobie nienawiść senatu rzymskiego, zwabiony bowiem uściskami nieprzyjaciół, jak wróg, nie jak obywatel, zacieśniał obszar państwa rzymskiego i tych nauczył rozkazywania, których raczej powinien był nauczyć służenia - usiłuje gwałtem odebrać siostrze to, co przedtem dał jej jako posag. Z tego powodu siostra jego została odprawiona, pozostawiwszy u męża maleńkiego syna, któremu na imię było Pompiliusz. Nałożnica zaś jego, która współzawodniczyła z królową, gdy ta była jeszcze obecna, zajęła miejsce królowej. Ta z nienawiści do rywalki, pod wpływem miłości, którą opętała króla, zmieniła nazwy wymienionych miast. Z niej i z innych nieprawych związków małżeńskich Lestek miał otrzymać dwudziestu synów, którym wyznaczył tyleż naczelnych stanowisk, rozdzielając jednym księstwa, innym hrabstwa czy margrabstwa, niektórym królestwa. Pompiliusza zaś prawem pierworodztwa ustanowił królem wszystkich i zgodnie z jego wolą rządziła się nie tylko monarchia słowiańska, lecz także sąsiednie państwa. Gromada braci jakby prześcigała się w okazywaniu miłości; i odnosili się do niego z tak wielkim uszanowaniem, z tak wielką życzliwością, że nawet obrali [królem] jego młodziutkiego syna, też, jak ojciec, Pompiliusza, nie dając żadnego zgoła posłuchu głosom uwłaczania lub zazdrości.   [18] JAN:

   Rzadki to ptak - jak Feniks na ziemi - zgoda wśród braci,
   rzadziej - by królów dwór zgodnie na jedną wsiadł łódź.